Ποια υπηρεσία να επιλέξω;

qxio-document-text

Μετάφραση

Η υπηρεσία περιλαμβάνει μετάφραση του εγγράφου σας πιστοποιημένη με τη σφραγίδα του γραφείου μας. Γίνεται δεκτή στους περισσότερους φορείς του εξωτερικού καθώς και σε ορισμένους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα.
qxif-certificate

Επικυρωμένη μετάφραση

Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη μετάφραση του εγγράφου σας επικυρωμένη από δικηγόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας. Γίνεται δεκτή σε όλους τους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην Ελλάδα.

Πότε χρειάζομαι μετάφραση με επικύρωση δικηγόρου;

Για χρήση στην Ελλάδα

Εάν θα προσκομίσετε τα έγγραφα σε ιδιωτικές αρχές, φορείς ή εταιρείες, συνήθως αρκεί η μετάφραση με την πιστοποίηση από το γραφείο μας (επιλογή «Μετάφραση» στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα).

Ωστόσο, για συναλλαγές με ελληνικές δημόσιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς, όπως δήμους, ληξιαρχεία, Υπουργεία, εφορίες, πανεπιστήμια, κ.λπ., απαιτείται επίσημη ή επικυρωμένη μετάφραση, με σφραγίδα από δικηγόρο.

Η υπηρεσία επίσημης μετάφρασης που παρέχει το γραφείο μας περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες επικυρώσεις ώστε τα έγγραφα να γίνουν αναγκαστικά δεκτά από όλες τις ελληνικές δημόσιες αρχές.

Για χρήση στο εξωτερικό

Για μεταφράσεις που θα χρησιμοποιήσετε στο εξωτερικό, αρκεί συνήθως μόνο η πιστοποίηση της μετάφρασης από το γραφείο μας.

Ωστόσο, για να αποφύγετε τυχόν αναστάτωση και προβλήματα, συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον φορέα της αλλοδαπής στον οποίο θα καταθέσετε τις επίσημες μεταφράσεις ώστε να επιβεβαιώσετε πως επαρκεί η πιστοποίηση από ένα μεταφραστικό γραφείο.

Πότε χρειάζομαι μετάφραση με επικύρωση δικηγόρου;

Η επισημείωση της Χάγης (ή σφραγίδα της Χάγης – Apostille) χορηγείται σε πρωτότυπα δημόσια έγγραφα ή σε ακριβή αντίγραφα της εκδούσας αρχής τα οποία έχουν ισχύ πρωτοτύπου.

Η σφραγίδα δεν επικυρώνει τη μετάφραση, αλλά αντίθετα βεβαιώνει απλά τη γνησιότητα της υπογραφής και την ιδιότητα με την οποία ενήργησε ο υπογράφων το έγγραφο, ώστε τα έγγραφα να καταστούν έγκυρα για χρήση στις χώρες που έχουν υπογράψει τη σύμβαση.

Συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον φορέα στον οποίο θα καταθέσετε τα έγγραφα ώστε να επιβεβαιώσετε εάν χρειάζεστε τη σφραγίδα της Χάγης. Εφόσον η σφραγίδα χρειάζεται, θα πρέπει να μας προσκομίσετε τα έγγραφα που θέλετε να μεταφράσετε αφότου λάβετε τη σφραγίδα της Χάγης.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση της σφραγίδας της Χάγης, μπορείτε να απευθυνθείτε:

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.