Φόρμα Προσφοράς Για Εταιρείες

Η επωνυμία της εταιρείας.
Επιλέξτε το είδος υπηρεσίας ανάλογα με τις ανάγκες σας
Επιλέξτε αν θέλετε απλή μετάφραση, μετάφραση με επικύρωση δικηγόρου ή μετάφραση με απλή πιστοποίηση από το γραφείο μας.
Σημειώστε πως για επείγουσες παραδόσεις (λιγότερες από 3 εργάσιμες ημέρες) ενδέχεται να υπάρξει επιπλέον χρέωση.
Εισάγετε τη διεύθυνση για την αποστολή της μετάφρασης με courier.
Η γλώσσα του εγγράφου σας.
Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανιστούν περισσότερες γλώσσες.
Οι γλώσσες προς τις οποίες θέλετε να μεταφραστεί το έγγραφο.
Οι γλώσσες προς τις οποίες θέλετε να μεταφραστεί το έγγραφο.
Σύρτε κι αφήστε αρχεία εδώ ή Περισσότερα
Τα αρχεία που θέλετε να μεταφράσετε.