Εσωτερική θέση μεταφραστή-επιμελητή

Το μεταφραστικό γραφείο ACM Translations αναζητά μεταφραστή/επιμελητή για εσωτερική θέση στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο τμήματος μετάφρασης ανώτατης εκπαίδευσης ή τμήματος ξένων γλωσσών
 • Προϋπηρεσία 2 ετών

Επιθυμητά Προσόντα

 • Γνώση μεταφραστικού εργαλείου (SDL Studio ή Memsource)
 • Εμπειρία σε ΜΤΡΕ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Project Manager

Το μεταφραστικό γραφείο ACM Translations (www.acmtranslations.com) αναζητά άτομο για πλήρη απασχόληση στα γραφεία μας στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα, για τη θέση του Translation Project Manager.

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Άριστη γνώση SDL Studio/Memsource, MS Office 
 • Άριστη γνώση αγγλικής ή γερμανικής γλώσσας 
 • Άριστος χειρισμός υπολογιστών
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Υπευθυνότητα και Ομαδικό πνεύμα

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Εμπειρία με λογισμικό διαχείρισης έργων για μεταφραστικά γραφεία (XTRF, Plunet, κ.λπ.)
 • Μεταφραστική εμπειρία

Αρμοδιότητες:

 • Επικοινωνία με πελάτες για καθορισμό προδιαγραφών των έργων (χρεώσεις, ημερομηνία παράδοσης, λοιπές απαιτήσεις)
 • Προετοιμασία προσφορών με χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων (ΧTRF) και εργαλείων CAT Tools (SDL Studio, Memsource)
 • Επικοινωνία με προμηθευτές για ανάθεση έργων
 • Καθορισμός workflows, προδιαγραφών/απαιτήσεων και διαχείριση μεταφραστικών έργων
 • Προετοιμασία αρχείων για μετάφραση (pre-edit, δημιουργία project στο SDL Studio, αποστολή πακέτου)
 • Ποιοτικός έλεγχος μεταφρασμένων αρχείων (Verification/XBench) και προετοιμασία τους για παράδοση στον πελάτη
 • Επίβλεψη έργων και διασφάλιση της τήρησης των προθεσμιών

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με θέμα: “PM052022”

Μεταφραστές και Διερμηνείς

Το μεταφραστικό γραφείο ACM Translations αναζητά μεταφραστές, επιμελητές και διερμηνείς για εσωτερική ή εξωτερική συνεργασία.

Απαραίτητα Προσόντα

Οι ιδανικοί υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:

 • Πτυχίο τμήματος μετάφρασης ανώτατης εκπαίδευσης ή τμήματος ξένων γλωσσών
 • Προϋπηρεσία 2 ετών
 • Γνώση SDL Studio, Memsource ή άλλου CAT Tool και MS Office

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.